Styrelse och chefsstöd

En bra styrelse och en välmående chef är goda förutsättningar för ett välmående företag.

Med många års erfarenhet av arbete i ledande befattning finns mycket kompetens som kan stötta och peppa genom samtal och coachning. Flera hundra ledningsgruppsmöte med alla de beslut som måste fattas vid olika situationer.

Utbildad i Styrelseakademin

  • Rätt fokus i styrelsearbete
  • Rätt fokus ordföranderollen
  • Strategi ur ett styrelseperspektiv
  • Ekonomiutbildning för styrelseledamöter och företagsledningar
  • Ökat fokus i styrelsearbetet: Strategi ur ett styrelseperspektiv


Hör av dig redan idag så tar vi en kopp kaffe och pratar igenom hur jag kan stödja ditt företag. Ett par timmar i månaden kan göra stor skillnad.

Med många års erfarenhet som VD, marknadsdirektör, Key Account Manager och projektledare kan jag vara ett stöd i ditt företag
I 23 år verkade jag inom elgrossistbranschen på Storel, Sonepar, Rexel, Elgross´n och Ahlsell. Ett större antal event som projektledare såsom mässor på Elfack, Handbolls VM, OS-Kval och EM 2011, 2012, 2016 och 2020.  

Styrelse

Ett företag behöver en bra styrelse. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. allt som oftast har man glömt marknadskompetensen för att välja och lägga rätt marknadsstrategi, omvärldsanalysen finns den?
Kontakta mig för offert