Marknadsplanen ditt viktigaste verktyg

En marknadsplan är ett internt dokument, den riktar sig till de anställda. Speciellt till dem som ska föra ut varor eller tjänster på marknaden men också till ledningen och hela tiden med kundens behov i grunden. Det är tufft att vara marknadschef, många gånger så är det bara kostnader som syns. Vid en undersökning nämner 90% av alla marknadschefer att de tycker de mål och förväntningar de har på sig är otydliga eller vaga, samtidigt säger 80% av CEO att de inte litar på eller är imponerade av marknadschefen.Därför är en väl genomarbetad och förankrad marknadsplan ett viktigt verktyg för att involvera alla i hur vi ska utveckla kunder och ta nya marknadsdelar.

Några viktiga områden

Här är några viktiga områden där man allt som oftast kan behöva extern hjälp för att få en marknadsplan med dynamik. Någon som kan ställa de tuffa frågorna, som kan ifrågasätta gamla sanningar. 

Förarbete/analysen

Fundera över vad du vill uppnå med marknadsarbetet. Vart vill företaget framöver? Vad har vi för affärsidé, vilken är vår vision vad är syftet med vår verksamhet. Varför är våra kunder våra? Gör en nulägesanalys där vi går igenom företagets positionering på marknaden samt konkurrenter och kunder i nuläget. Komplettera med en Swot-analys med styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det kan handla om smått som stort.

Välj fokusområde

Vilka delar av marknaden ska vi koncentrera oss på, vad har vi för erbjudanden, hur kan vi utveckla vårt sortiment, vem ska påverkas, hur ska vi prissätta? Har vi positionerat oss rätt? Positioneringsstrategierna ska göras utifrån de fem attributen produkt, pris, tillgänglighet, mervärdesservice och kundupplevelse för att en position i kundens medvetande ska ske. Hur ska vi hantera CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhet.

Marknadsföringsmixen

Här tillämpar vi tänkande med de 4:a P:naProdukt, Pris, Plats och Påverkan. Här ska vi ta beslut om prisnivåer, försäljningskanaler, ska det finnas flera varianter av en produkt och hur ska vi göra kunden uppmärksam på att produkten finns. Det finns dessutom 3 P.n till att tänka på Personal, Påtaglighet och Process. 

Kundvård

Riktig kundinsikt blir en förenande kraft – För att lyfta sina satsningar till nästa nivå inser allt fler att man behöver förbättra kunskaperna om sina företagskunder som individer alla kunder är inte lika. Segmentera sina kunder och klassificera dem är ett viktigt arbete. Inför 20-talet ser vi hur företagen tar nya grepp för att lära känna sin kunder, för att fördjupa sin kunskap och finslipa sina marknadsföringsprocesser – men också för att kundinsikt är en färskvara som ständigt behöver hållas uppdaterad!

Marknadskanlen

E-handeln mellan företag fortsätter att öka – och den digitala marknadsföringen ökar i betydelse. Men det finns fler kanaler till marknaden, med kunskapen om kundens olika behov blir tillgången på mångfald avgörande för att säljaren ska kunna ha rätt erbjudande vid sitt möte med kunden. Skapa en digital plattform med aktiviteter som säljaren kan välja ur och som har stöd i de centrala aktiviteterna. 

Mätbarheten

Förväntningar på mätbarhet och effekt sätter siffrorna i fokus – De senaste åren har alltfler marknadschefer berättat om hur kraven på att följa upp marknadsföringsarbetet och visa på konkreta resultat ökat. De närmsta åren kommer vi se hur B2B-företag blir bättre på att inte bara samla in värdefull data utan att också sätta upp relevanta KPI:er och jobba aktivt för att följa upp mot dessa. Nyckeln blir att omvandla information om sajtbesökare, nedladdningar, seminariebesökare och leads till värdefulla slutsatser som lägger grunden för det fortsatta marknadsförings- och försäljningsarbetet.

Ja tack jag vill få till ett möte!